Grabiti-va: 30 noiembrie, termen limita pentru masura de asigurare a recoltelor de struguri

Scris de Echipa Alcedo

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca cererile de plata pentru masura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin pot fi depuse pana la data de 30 noiembrie 2017, masura in cadrul Programului National de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018. Dosarul de sprijin referitor la masura de asigurarea recoltei contine urmatoarele documente: formularul cererii de plata in original; copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice; copia actelor care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare pentru suprafata asigurata; fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in RPV pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre Directiile pentru agricultura judetene denumite in continuare DAJ si a municipiului Bucuresti; copia politei de asigurare; document de identitate financiara (codul IBAN).

sursa: stiriagricole.ro