Politică confidențialitate aplicație mobilă

I. Introducere

Alcedo SRL, cu sediul social în București, strada Alexandru Constantinescu, nr. 63, Sector 1, – a se vedea mai jos (Secțiunea VIII) pentru datele de contact – („Alcedo”, „noi”, „al nostru”, sau „nouă”) vrea să asigure servicii clienților în cel mai eficient mod posibil, prin intermediul platformei („aplicației”) „Alcedo România”. Datele dvs. cu caracter personal enumerate la Secțiunea II de mai jos, sunt colectate direct de la dvs. atunci când vă înregistrați pe platformele și serviciile noastre online, când plasați o solicitare de ofertă de preț sau când vă adresati prin e-mail, cu orice fel de solicitare. În această privință, am inițiat o bază de date centralizată, în format electronic cu contacte care să colecteze, să stocheze și să acceseze informații de contact și care să utilizeze mai bine aceste informații în scopul înțelegerii și satisfacerii solicitărilor și cerințelor individuale. Este alegerea dvs. liberă, dacă doriți să furnizați, sau nu, datele dvs. cu caracter personal către Alcedo pentru scopurile de mai jos. În cazul în care refuzați, nu vor exista niciun fel de consecințe pentru dvs; însă, acest lucru ne va limita posibilitatea de a va facilita navigarea în cadrul platformei noastre.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”) al Uniunii Europene și cu legislația locală aplicabilă privind protecția datelor.

II. Ce date cu caracter personal colectăm și în ce scop

Alcedo poate colecta, prelucra și utiliza următoarele categorii de date:

 • Date de identificare și de contact (de exemplu: numele, adresa, numărul de telefon, fax, telefon mobil, adresa de e-mail, data nașterii, sexul).
 • Geolocație (longitudine/latitudine).
 • Informații despre contul de rețea socială (ca de exemplu: numele folosit pentru contul de Facebook, numărul ID (unde este cazul).

Scopurile colectării și folosirii datelor dvs. cu caracter personal sunt:

 • Înregistrarea în cadrul platformei (aplicației).
 • Monitorizarea și înregistrarea vizitelor în cadrul platformei și a altor interacțiuni sau comunicații cu dvs.
 • Gestionarea întrebărilor sau a corespondenței din partea dvs.
 • Alcedo poate transmite datele dvs. cu caracter personal în cadrul Alcedo Group, care poate acționa ca un operator de date în scopuri ce tin de activitatea companiei (evaluare, planificare, analiză și alte activități interne, ce au loc exclusiv în cadrul companiei).
 • Contactarea în scopuri de marketing direct (informatii în legătură cu produse și servicii Alcedo, oferte speciale, buletine informative) NU se va realiza prin poștă, fax și e-mail, SMS, MMS sau alte mijloace ce necesita datele dumneavoastra personale, ci direct prin intermediul aplicatiei.

III. Durata stocării

Datele dumneavoastra vor fi utilizate atata timp cat va doriti sa beneficiati de serviciile platformei noastre. În momentul în care Alcedo nu mai are nevoie să vă folosească datele cu caracter personal sau alegeti sa nu ni le mai incredintati, acestea vor fi șterse din sistemele și evidențele noastre și/sau se vor lua măsuri pentru a le anonimiza corespunzător pentru a nu exista posibilitatea de a fi identificat pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să vă păstrăm informațiile pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare la care este supusă compania Alcedo). Informațiile dvs. anonimizate pot fi folosite în scop de cercetare și pentru alte scopuri, ca de exemplu cele descrise mai sus. Datele cu caracter personal din comunicările și scrisorile comerciale pot face obiectul cerințelor legale privind păstrarea, care pot impune păstrarea pe o perioadă de până la 10 ani. Orice alte date cu caracter personal vor fi, în principiu, șterse după încetarea relației noastre în maxim 30 zile, de la momentul retragerii consimtamantului, interval în care ne vom ocupa de stergerea datelor din baza noastra de date.

IV. Baza legală pentru prelucrare

Trebuie să avem o bază legală pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. În cele mai multe cazuri baza legală va fi una dintre următoarele:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine (Art. 6(1)(c) RGPD).
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (ex., alte entități din cadrul Alcedo Group), cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art. 6(1)(c) RGPD). Interesele sunt realizarea scopurilor prevăzute la Secțiunea II și alte scopuri ce țin de activitatea companiei, ca de exemplu managementul relațiilor cu clienții. Atunci când prelucrăm datele cu caracter personal pentru a îndeplini interesele noastre legitime, punem în aplicare măsuri de protecție solide pentru a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal și pentru a ne asigura că interesele sau drepturile fundamentale și libertățile dvs. nu prevalează asupra intereselor noastre legitime. Informații suplimentare privind această justificare și respectiva echilibrare a interesului se pot solicita contactându-ne pe baza detaliilor menționate la Secțiunea VIII.
 • V-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6(1)(a) RGPD, cu privire la datele sensibile Art. 9(2)(a) RGPD). În cazul în care v-ați exprimat consimțământul aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment, contactându-ne pe baza detaliilor de la Secțiunea VIII. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

V. Transferul către destinatari

În cadrul Alcedo Group datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise și prelucrate exclusiv în scopuri interne dupa cum este descris mai sus.

Cu anumite părți terțe: către autorități publice și societatea ce administreaza platforma, în calitate de Operator Imputernicit (Blogal Initiative SRL cu sediul în Bucuresti, str. Sfinţii Voievozi, nr. 48 – 50, ap. 6, Sector 1, București.). Alte părți terțe pot primi, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal pentru a se conforma unor solicitări și cereri juridice.

Cu anumite entități absorbante sau absorbite: În cazul în care Alcedo este vândută sau transferată, integral sau parțial, sau în cazul în care Alcedo absoarbe și integrează o altă entitate în cadrul Alcedo Group, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către cealaltă entitate anterior tranzacției (ex. în timpul etapei de verificare prealabilă) sau după tranzacție, supuse drepturilor prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv jurisdicțiile în care este situată cealaltă entitate.

Alcedo nu va furniza informatii despre datele dvs. personale în exteriorul Spațiului Economic European („SEE”).

VI. Proces decizional automatizat

Nu luăm decizii automatizate, incluzând crearea de profiluri, menționate la art. 22(1) și (4) RGPD și, în cazul în care o facem, vă vom furniza, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

VII. Drepturile dvs.

Dreptul de a vă retrage consimțământul: În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la anumite tipuri de activități de prelucrare, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, cu efect pentru viitor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul contactându-ne pe baza detaliilor de la Secțiunea VIII.

Drepturi suplimentare privind confidențialitatea datelor: În temeiul legii aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul:

 1. De a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal.
 2. De a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal.
 3. De a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.
 4. De a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 5. De a solicita portabilitatea datelor.
 6. De a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

În continuare, găsiți informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. în măsura în care se aplică RGPD. Rețineți că aceste drepturi pot fi limitate în baza legii aplicabile (locale) privind protecția datelor.

Dreptul de a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, de a solicita acces la datele respective. Informațiile privind accesul includ – printre altele – scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate. Însă acesta nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restricționa dreptul dvs. de acces.

De asemenea, aveți dreptul de a obține un exemplar gratuit al datelor cu caracter personal supuse prelucrării. Pentru exemplare suplimentare solicitate de dvs. se poate aplica o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

Dreptul de a solicita rectificarea: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor („dreptul de fi uitat”): Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi putem fi obligați să ștergem astfel de date cu caracter personal.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, iar noi putem fi obligați să restricționăm prelucrarea respectivelor date. În acest caz, respectivele date cu caracter personal vor fi marcate și vor putea fi prelucrate doar pentru anumite scopuri.

Dreptul de a solicita portabilitatea datelor: Așa cum prevede legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și, pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6(1)(a) RGPD sau art. 9(2)(a) RGPD sau pe un contract în temeiul art. 6(1)(b) RGPD.

Dreptul la opoziție: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către noi a datelor cu caracter personal care vă privesc în baza art. 6(1)(f) RGPD, iar noi avem obligația de a înceta prelucrarea acestor date cu caracter personal. În cazul în care dispuneți de un drept de a vă opune și vă exercitați acest drept, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de către noi pentru astfel de scopuri. Vă puteți exercita acest drept contactându-ne pe baza detaliilor prevăzute la Secțiunea VIII.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente de supraveghere a protecției datelor din statul membru relevant aici (ex. locul unde domiciliați, munciți, sau o presupusă încălcare a RGPD).

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați conform Secțiunii VIII de mai jos.

VIII. Datele de contact ale Alcedo

S.C. ALCEDO S.R.L, în calitate de Operator (Controller) cu sediul social in: Bucuresti, strada Alexandru Constantinescu, nr. 63, Sector 1, nr. de telefon 021. 310.83.49, nr de fax 021.310.83.49, inmatriculata la Registrul Comertului sub J40/2896/1991.

Pentru administrarea acestei platforme, colaboram cu Blogal Initiative SRL, în calitate de Operator Imputernicit (Processor) cu sediul în Bucuresti, str. Sfinţii Voievozi, nr. 48 – 50, ap. 6, Sector 1, București.

Dacă doriți informații suplimentare sau să ne trimiteţi feedback-ul dumneavoastră, vă rugăm să nu ezitați să ne contactati pe adresele de e-mail: office@alcedo.ro sau dpo@alcedo.ro.