Politica de confidențialitate My Alcedo Soil

Versiunea 1.0, adoptată la 16.02.2023.

Această politică de confidențialitate se aplică aplicației MyAlcedo Soil și serviciilor de asistență aferente acesteia, inclusiv pentru crearea unui cont individual in cadrul acestei aplicații.

Documentul furnizează detalii despre datele personale pe care le prelucram, cum și unde le putem folosi, cum le protejăm, cine are acces la ele, cui le partajăm și cum le puteți corecta.

1. Informații generale

ALCEDO S.R.L. (numit în continuare Alcedo), cu sediul social în persoană juridică română cu sediul social în Mun. București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu Nr. 63, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2896/1991, C.I.F. RO 350278, prelucrează datele personale in acord cu legislația europeană privind protecția datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679). Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email dpo@battlegroup.ro.

Alcedo oferă produse și servicii pentru agricultura. Aplicația MyAlcedo Soil asigura utilizatorului servicii complete referitoare la procesul de prelevare probelor de sol (vizualizare comenzi prelevare, generare traseu pentru prelevarea probelor, actualizare informații comandă, conform cu realitatea din câmp). In vederea furnizării produselor si serviciilor sale, Alcedo asigura securitatea informațiilor folosite, respectând în același timp confidențialitatea și datele personale ale clienților, utilizatorilor de internet și partenerilor de afaceri.

În acest scop, colectăm doar acele date personale absolut necesare pentru scopurile specificate, cu toate eforturile. Nu vindem datele dumneavoastră. Pentru informațiile și datele colectate, ne străduim să aplicăm soluții adecvate pentru a garanta respectarea principiilor prelucrărilor de date personale si temeiurile legale ale acestora.

Principiul nostru principal aplicat datelor pe care le colectăm este minimizarea cantității de date personale care pot fi utilizate de Alcedo numai în scopurile specificate mai jos.

Datele cu caracter personal conform definiției legislației europene (GDPR – Regulamentul 2016/679) înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Alcedo prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri principale:

 1. Pentru a asigura securitatea sistemelor sale informatice, prin asigurarea funcționării corecte și eficiente a produselor și serviciilor sale, conform specificațiilor tehnice, și pentru îmbunătățirea acestora, inclusiv analizarea problemelor de securitate informatică raportate, furnizarea și personalizarea serviciilor aferente nevoilor utilizatorului și dezvoltarea de noi tehnologii;
 2. Pentru furnizarea de servicii de asistență sau consiliere pentru utilizatorii Alcedo;
 3. Pentru încheierea si executarea contractului cu utilizatorul, inclusiv pașii preliminari în această direcție.

2. Date personale prelucrate

Alcedo va colecta si prelucra informații personale de la utilizatorii aplicației sale în cazul in care acestea sunt furnizate in mod direct de un utilizator al aplicației sau de un partener Alcedo sau rezultate in urma utilizării aplicației MyAlcedo Soil.

2.1 Datele personale sunt furnizate direct de un utilizator/partener se încadrează in următoarele categorii:

 • Nume si prenume utilizator;
 • Date de contact (număr de telefon si/sau adresa de email);
 • Date tehnice referitoare la dispozitivul prin intermediul căruia se accesează aplicația, inclusiv adresa IP;
 • Identificatorul unic alocat fiecărei comenzi plasate in aplicație;
 • Istoricul activității utilizatorului.

Atunci când vă creați un cont sau vă autentificați în aplicația MyAlcedo Soil (ceea ce este obligatoriu pentru a vă activa și gestiona serviciile), s-ar putea să vă solicităm numele, prenumele și/sau adresa de e-mail pentru gestionarea produselor sau serviciilor Alcedo, pentru a vă contacta cu actualizări, notificări, mesaje de feedback și alte tipuri sau comunicări, pentru îmbunătățirea securității informațiilor dispozitivelor dvs. sau pentru a oferi asistență.

În anumite cazuri, de exemplu atunci când descărcați o versiune de încercare a produselor noastre, vă vom colecta adresa de e-mail, pentru a avea o metodă de contact cu dvs., pentru a primi informații precum actualizări, notificări, mesaje de feedback și alte tipuri sau comunicări sau pentru îmbunătățirea securității informațiilor dispozitivelor dvs. sau pentru a oferi asistență. Ne rezervăm dreptul de a verifica existența acelei adrese de e-mail, ca verificare de securitate și pentru a preveni frauda.

În plus, atunci când accesați centrul de asistență, este posibil să vă solicităm o adresă de e-mail validă sau un număr de telefon pentru a comunica cu dvs. în furnizarea de asistență. Folosim aceste date pentru a vă contacta, în scopuri contractuale, pentru a rezolva o solicitare sau reclamație pe care ni le-ați adresat sau pentru a oferi suport tehnic. Alcedo poate solicita și alte date care pot fi considerate date cu caracter personal, dacă acestea sunt necesare pentru rezolvarea problemei pentru care ați căutat ajutor.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Datele minime pentru crearea unui cont la Alcedo sunt un nume și o adresă de e-mail; fără ele, ne-ar fi imposibil să vă oferim produsele și serviciile noastre. Datele minime pentru vânzările online sunt câmpurile obligatorii din formularul de plată, fără a le furniza nu ar fi posibil să cumpărați produsele și serviciile furnizate de Alcedo.

Aceste date utilizate pentru vânzarea online sunt păstrate pe toata durata contractului sau pana la ștergerea contului de utilizator al aplicației, precum și pentru un termen suplimentare de cinci ani de la expirarea contractului sau ștergerea contului, pentru a putea dovedi sau apăra orice reclamații legale pe probleme contractuale.

Datele utilizate pentru serviciile de asistență sunt păstrate pe perioade diferite, în funcție mai ales dacă problema a fost rezolvată și modul exact de comunicare cu serviciile de asistență, dar în niciun caz datele nu vor fi păstrate mai mult de cinci ani de la ultima comunicare.

Ori de câte ori observăm că folosim interesul legitim ca bază legală pentru o situație specifică, ne bazăm pe analiza juridică internă a modului în care am echilibrat interesul legitim pentru interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Analiza este actualizată dacă decidem să colectăm mai multe date, în alt scop sau există noi evoluții care necesită o nouă evaluare.

2.2. Date tehnice trimise de aplicația MyAlcedo Soil

Atunci când utilizați aplicația MyAlcedo Soil este posibil să ne împărtășiți câteva detalii tehnice, cum ar fi date pentru identificarea dispozitivului (UUID sau o adresă IP). În cele mai multe cazuri, este posibil ca toate aceste date tehnice să nu conducă la identificarea dumneavoastră directă sau indirectă, dar în unele cazuri foarte specifice, specialiștii în informatică ar putea fi capabili să identifice un anumit utilizator. Prin urmare, tratăm toate aceste informații ca date personale și le protejăm ca atare.

Aceste date tehnice sunt utilizate exclusiv în scopul asigurării securității informațiilor și rețelei noastre pentru a asigura funcționarea corectă și eficientă a aplicației, conform specificațiilor tehnice, și îmbunătățirea acestora, inclusiv prin analiza problemelor de securitate raportate. Aceasta include livrarea și personalizarea serviciilor conexe. În plus, putem folosi aceste informații în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea calității produselor noastre.

Aceste date sunt stocate pentru o perioadă limitată, în funcție de utilitatea lor pentru nevoile actuale de securitate a informațiilor. Pe baza vitezei actuale de dezvoltare a tehnologiei, nu vom păstra aceste date pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data colectării.

3. Protejarea datelor personale

Confidențialitatea și protecția datelor sunt de o importanță vitală pentru noi. Accesul la datele personale colectate este restricționat numai angajaților Alcedo și procesatorilor de date care au nevoie de acces la aceste informații. Toate politicile de securitate a informațiilor Alcedo sunt compatibile cu standardul ISO 27001.

Alcedo poate folosi alte companii pentru a procesa datele personale colectate. Aceste companii sunt considerate procesatori de date și au obligații contractuale stricte de a păstra confidențialitatea datelor prelucrate și de a oferi cel puțin același nivel de securitate ca Alcedo. Procesatorii de date au obligația de a nu permite terților să prelucreze date cu caracter personal în numele Alcedo și să acceseze, să utilizeze și/sau să păstreze datele în siguranță și confidențiale.

Alcedo poate găzdui sau transfera date cu caracter personal în Uniunea Europeană (UE) sau în orice altă jurisdicție, care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu standardele Uniunii Europene (art. 45 GDPR) sau alte garanții adecvate, inclusiv Clauzele Contractuale Standard (art. 46.2 GDPR).

Folosim următoarele tipuri de procesatori de date:

 1. Furnizor de servicii de găzduire in UE – Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania (www.hetzner.com);
 2. Furnizori externi de servicii de prelevare a mostrelor de sol;
 3. Furnizor de servicii de suport tehnic si mentenanță a aplicației – Field Data Zoom SRL, Str. Gheorghe Missail nr. 67, 011542 Sector 1, București, România (www.ogor.ro).

Accesul la aplicația MyAlcedo Soil este protejat de un nume de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă. Alcedo nu va cere niciodată parola contului dvs. prin orice fel de mesaje sau apeluri telefonice. Vă sfătuim să nu dezvăluiți parola nimănui care vă solicită acest lucru. Dacă este posibil, vă recomandăm, de asemenea, să vă deconectați de la contul de servicii online după fiecare sesiune.

Din păcate, transferul de date prin Internet nu poate fi 100% sigur. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a proteja datele personale, Alcedo nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de utilizator până când informațiile sunt pe serverele noastre. Orice informație pe care o transmiteți se face pe propriul risc.

4. Cine are acces la datele personale

În principiu, Alcedo nu va dezvălui nicio dată cu caracter personal despre utilizatorii săi terților fără excepțiile menționate mai sus.

În mod excepțional, Alcedo poate dezvălui date personale către:

4.1. Autorităților competente, la cererea lor legală în conformitate cu legile aplicabile sau atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile și interesele clienților noștri și ale Alcedo.

4.2. Alcedo poate permite acces limitat la datele personale Partenerilor săi, care sunt prezentați in secțiunea 3 de mai sus. Acești Parteneri au obligația de a nu permite terților să acceseze datele personale prelucrate în numele Alcedo.

4.3. Filialele Alcedo din România.

5. Cum să corectați erorile legate de datele personale

Când creați un cont in aplicația MyAlcedo Soil, va fi trimis un e-mail de confirmare cu detaliile contului dvs. E-mailul de confirmare va fi trimis la e-mailul pe care l-ați furnizat și poate descrie modalitățile prin care puteți modifica sau șterge contul creat. Vă sfătuim să păstrați acest e-mail de confirmare deoarece conține informații utile privind accesul la serviciile noastre. Orice modificare solicitată va fi rezolvată în maximum 30 zile de la primirea cererii scrise a utilizatorului.

6. Drepturile dumneavoastră privind datele personale

În conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii Europene privind protecția datelor (GDPR), persoanele vizate au dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, obiecție la prelucrare și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru orice prelucrare de date bazată pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Alcedo menționat mai sus sau prin e-mail către Responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo@battlegroup.ro.

Persoanele vizate nu fac obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, care poate produce efecte juridice sau le poate afecta semnificativ în mod similar.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă privind protecția datelor.

Utilizăm module cookie pentru a permite site-ului să funcționeze corect, pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi servicii de Social Media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, facem schimb de informații cu partenerii noștri din departamentele de Social Media, publicitate și date analitice cu privire la modul dvs. de utilizare a site-ului. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult.