S-a infiintat Autoritatea Nationala Fitosanitara

Scris de Echipa Alcedo

MADRIn urma cu doua zile s-a aprobat Hotararea de Guvern privind infiintarea Autoritatii Nationale Fitosanitare. Noua Autoritate va fi in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) prin preluarea Laboratorului Central Fitosanitar, al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul MADR si a unitatilor fitosanitare din cadrul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, structuri care se vor desfiinta. Autoritatea Nationala Fitosanitara va fi finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Sediul Autoritatii va fi in localitatea Voluntari, b-dul. Voluntari, nr. 11, judetul Ilfov.
Autoritatea Nationala Fitosanitara este autoritatea competenta de reglementare si control in domeniul fitosanitar, respectiv, al organizarii si functionarii sistemelor de protectie a plantelor, de omologare, comercializare, utilizare, si control al calitatii produselor de protectie a plantelor, al reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale, precum si al utilizarii durabile a pesticidelor.
Noua entitate va avea urmatoarele atributii principale:
-va organiza, coordona si asigura asistenta tehnica in domeniul fitosanitar pe intreg teritoriul Romaniei;
-va elabora strategia in domeniul fitosanitar in concordanta cu politicile, legislatia si normele UE;
-va elabora si promova proiecte de acte normative in domeniu, in scopul imbunatatirii si consolidarii legislatiei nationale si armonizarii acesteia cu legislatia europeana;
-va organiza si coordona activitatea Directiei Fitosanitare a Laboratorului National Fitosanitar si a centrelor fitosanitare regionale;
-va organiza si coordona activitatea politiei fitosanitare;
-va desemna laboratoarele nationale de referinta conform legislatiei in vigoare privind controalele oficiale;
-va coordona elaborarea si implementarea programelor de monitorizare a organismelor daunatoare, a produselor de protectie a plantelor si a reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale;
-va controla aplicarea si respectarea tuturor dispozitiilor legale si a normelor tehnice in domeniul fitosanitar;
-va asigura dezvoltarea si implementarea sistemului de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor, a sistemului de instruire si certificare in domeniul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor, precum si a sistemului de gestionare integrata a daunatorilor si a unor abordari si tehnici alternative, etc.
sursa: Guvernul Romaniei