APDRP se desfiinteaza. Rolul ei va fi preluat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Scris de Echipa Alcedo

APDRPAgentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) se desfiinteaza, urmand ca toate atributiile sa treaca, prin reorganizare, la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), prevazuta a fi infiintata printr-un Proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG).

Reorganizarea este motivata prin faptul ca „in perioada 2014-2020, Romania va fi beneficiara unor importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce impune luarea tuturor masurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicata de absorbtie a acestor fonduri”.

Noua Agentie va avea in structura 8 centre regionale pentru finantarea investitiilor rurale, fara personalitate juridica, care au arondate judetele constituite in regiunile de dezvoltare rurala, cu exceptia Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 8 Bucuresti-Ilfov care are arondate judetele Ilfov, Calarasi si Ialomita, precum si municipiul Bucuresti.

Agentia are ca principala atributie implementarea tehnica, in conditiile delegarii de functii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si implementarea financiara (plata) FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020 (PNDR 2014-2020). Agentia preia atributiile ce decurg din functiile de implementare tehnica, plata si monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si atributiile de raportare, recuperare debite, precum si cea de monitorizare ex-post a Agentiei pentru Programul SAPARD.

sursa: agroinfo.ro